Emily Esfahani Smith

รีวิวหนังสือ

รีวิวหนังสือ – The Power of Meaning – อะไรทำให้ชีวิตคนเรามีความหมาย

หนังสือ The Power of Meaning (อะไรทำให้ชีวิตคนเรามีความหมาย) เล่มนี้จะพาคุณเดินทางไปค้นหาความหมายของชีวิต ผ่านการเดินทางไปทั่วอเมริกาของผู้เขียน ไปพบกับผู้คน งานวิจัย กิจกรรม และสถานที่ต่างๆ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแนวปรัชญาว่าด้วยการค้นหาความหมายของชีวิต หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเข้มข้นและผ่านการตรวจสอบอ้างอิงมาเป็นอย่างดี ถ้าใครไม่ชอบหนังสือแนวปรัชญา อ่านไปสักพักแล้วอาจจะเบื่อได้ แต่ถ้าใครชอบหนังสือแนวปรัชญา แนะนำเล่มนี้เลยครับ   เนื้อหาโดยสังเขป

Read More