Goodbye

รีวิวหนังสือ

รีวิวหนังสือ – Goodbye Things on minimalist living

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับ? หนังสือเล่มนี้ เล่าเรื่องราวของผู้เขียนที่เปลี่ยนตัวเองจาก Maximalist เป็น Minimalist เดิมทีผู้เขียนเป็นนักเขียนที่ชอบสะสมและมีสิ่งของต่างๆ ในห้องไว้มากมาย จนกระทั่งวันหนึ่งผู้เขียนรู้สึกว่าสิ่งของต่างๆ ที่มีมันเยอะเกินไป จึงค่อยๆ นำออกไปทีละชิ้น ทีละชิ้น จนเหลือเฉพาะสิ่งของที่จำเป็น และเขาก็พบกับความสุขในแบบของเขา   เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 ส่วน

Read More