Lean Startup

รีวิวหนังสือ

รีวิวหนังสือ – The Lean Startup (สร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ต้องเริ่มตอนที่ไม่พร้อม)

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร หนังสือเล่มนี้เล่าถึงแนวคิดในการดำเนินธุรกิจแบบ Lean Startup ที่ผู้เขียนได้คิดค้นขึ้นมา ซึ่งสามารถใช้ได้กับบริษัททุกขนาด แนวคิดสำคัญที่หนังสือเล่มนี้นำเสนอคือ การทำธุรกิจก็เหมือนกับการทดลอง วัดผล และเรียนรู้ เราทดลองว่าสมมุติฐานในการทำธุรกิจของเราถูกต้องหรือไม่? จากนั้นก็วัดผลว่าสิ่งที่เราทำที่เราคิดถูกต้องหรือไม่? และเราจะเดินหน้าต่อหรือหยุดไว้เพียงเท่านี้ นอกจากนี้ผู้เขียนยังบอกอีกว่าแนวคิดนี้จะเป็นการวางรากฐานที่สำคัญให้กับบริษัทในยุคปัจจุบัน เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 12 บท

Read More