Managing Oneself

รีวิวหนังสือ

รีวิวหนังสือ – Managing Oneself (ปัญญางาน จัดการตน)

หนังสือ Managing Oneself (ปัญญางาน จัดการตน) เล่มนี้ น่าจะเป็นหนังสือที่อ่านจบเร็วที่สุดเล่มหนึ่งของผม แค่ 2 ชั่วโมงก็อ่านจบแล้ว หนังสือ 240 หน้า (เนื้อหาจริงๆ แค่ 160 หน้า อีก 80 หน้าเป็นอารัมภบท*และอรรถาธิบาย**)

Read More