Remote

รีวิวหนังสือ

รีวิวหนังสือ – Remote (สร้างธุรกิจที่ดีได้ไม่ต้องมีออฟฟิศ)

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร หนังสือ Remote เล่มนี้เขียนโดยผู้เขียนคนเดียวกับ Rework (เจ้าของบริษัท 37Signals บริษัทเล็กๆ แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เจ้าของโปรแกรม BaspCamp และ HighRise) ตอนแรกผมคิดว่าเล่มนี้เป็นเล่มสองต่อจาก Rework แต่จริงๆ แล้ว Remote เล่มนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย หนังสือเล่มนี้เล่าถึงการทำงานทางไกล

Read More