What I Wish I Knew

รีวิวหนังสือ

รีวิวหนังสือ – What I Wish I Knew When I was 20 (น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20)

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร หนังสือเล่มนี้เขียนโดยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดผู้สอนวิชานวัตกรรม บอกเล่าเรื่องราวชีวิตในช่วงวัยรุ่นของเธอ เรื่องราวระหว่างการเรียนการสอนวิชานวัตกรรม ซึ่งเป็นเรื่องราวที่สนุกและน่าสนใจ รวมไปถึงเรื่องราวของบุคคลต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ เนื้อหาโดยสังเขป เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 10 บท ได้แก่ ซื้อหนึ่ง แถมสอง – มองปัญหาให้เป็นโอกาส ละครสัตว์แบบกลับตาลปัตร – ตีลังกามองโลก ซูชิหน้าแมลงสาบ

Read More