Tina Seelig

รีวิวหนังสือ

รีวิวหนังสือ – inGenius (วิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลก)

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร หนังสือ inGenius เล่มนี้ว่าด้วยกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เขียนโดยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดผู้สอนความคิดสร้างสรรค์วิชานวัตกรรม เจ้าของหนังสือ น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20 เนื้อหาเน้นไปที่การสร้างกลไกสร้างสรรค์ (Innovation Engine) ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ จินตนาการ ทัศนคติ ทรัพยากร สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ซึ่งในหนังสือจะบอกรายละเอียดของประเด็นต่างๆ ผ่านเรื่องราวที่เกิดคิดในชั้นเรียนของเธอ

Read More
รีวิวหนังสือ

รีวิวหนังสือ – What I Wish I Knew When I was 20 (น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20)

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร หนังสือเล่มนี้เขียนโดยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดผู้สอนวิชานวัตกรรม บอกเล่าเรื่องราวชีวิตในช่วงวัยรุ่นของเธอ เรื่องราวระหว่างการเรียนการสอนวิชานวัตกรรม ซึ่งเป็นเรื่องราวที่สนุกและน่าสนใจ รวมไปถึงเรื่องราวของบุคคลต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ เนื้อหาโดยสังเขป เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 10 บท ได้แก่ ซื้อหนึ่ง แถมสอง – มองปัญหาให้เป็นโอกาส ละครสัตว์แบบกลับตาลปัตร – ตีลังกามองโลก ซูชิหน้าแมลงสาบ

Read More