สอนเขียนโปรแกรม

วิธีสมัครสมาชิกเว็บไซต์เพื่อใช้งานโปรแกรม Scratch

การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ Scratch จะทำให้เราสามารถบันทึกโปรเจค (Save Project) เพื่อแก้ไขโปรแกรมในภายหลังหรือแชร์ต่อให้เพื่อนๆ ได้ครับ โดยมีวิธีง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 – เข้าไปที่เว็บไซต์ https://scratch.mit.edu/ – จากนั้นกดปุ่ม Join Scratch

How to Join Scratch (1)
How to Join Scratch (1)

ขั้นตอนที่ 2 – กรอกข้อมูล Username (เป็นภาษาอังกฤษ) และ Password – จากนั้นกดปุ่ม Next

How to Join Scratch (2)
How to Join Scratch (2)

ขั้นตอนที่ 3 – กรอกข้อมูล เดือน/ปีเกิด เพศ และ ประเทศ – จากนั้นกดปุ่ม Next

How to Join Scratch (3)
How to Join Scratch (3)

ขั้นตอนที่ 4 – กรอกอีเมล (ต้องเป็นอีเมลที่มีอยู่จริง) – จากนั้นกดปุ่ม Next

How to Join Scratch (4)
How to Join Scratch (4)

ขั้นตอนที่ 5 – ระบบจะส่งอีเมลยืนยันไปที่อีเมลแอดเดรสที่เราระบุ – ตรวจสอบอีเมลที่ได้รับ

How to Join Scratch (5)
How to Join Scratch (5)

ขั้นตอนที่ 6 – ในอีเมล ให้กดปุ่มหรือลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน

How to Join Scratch (6)
How to Join Scratch (6)

เราก็จะสามารถใช้งาน Scartch ได้ตามปกติ และสามารถบันทึกโปรแกรมแชร์โปรแกรมได้ครับ

How to Join Scratch (7)
How to Join Scratch (7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *