สอนเขียนโปรแกรม

วิธีเปลี่ยนภาษา (ไทย-อังกฤษ) บนโปรแกรม Scratch

ถ้าเปิดโปรแกรม Scratch แล้วพบว่าภาษาตั้งต้นไม่ใช่ภาษาที่เราต้องการ (เช่น ต้องการใช้ภาษาอังกฤษ แต่ Web Browser แสดงผลภาษาไทย)

Scratch - How to Change Language (1)
Scratch – How to Change Language (1)

ไม่ต้องตกใจครับ เราสามารถเปลี่ยนภาษาแสดงผลของ Scratch ได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 – ในหน้าเว็บไซต์ Scratch (หน้าไหนก็ได้) เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุด – เราจะพบกล่องข้อความภาษา

Scratch - How to Change Language (2)
Scratch – How to Change Language (2)

ขั้นตอนที่ 2 – คลิกที่กล่องแสดงผลภาษา – เลือกภาษาที่ต้องการ

Scratch - How to Change Language (3)
Scratch – How to Change Language (3)

เพียงเท่านี้ Scratch ก็จะแสดงผลในภาษาที่เราต้องการแล้วครับ

Scratch - How to Change Language (4)
Scratch – How to Change Language (4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *