รีวิวหนังสือ

สรุปแนวคิดน่าสนใจจากหนังสือ – Super Productive

 • จัดกการตัวเอง
  • ถ้าคิดจะทำอะไรใหม่ๆ อย่าคิดเยอะ
   • ถ้าคุณอยากทำอะไรจริงๆ คุณจะมีเวลาทำมันเสมอ
   • อยากทำอะไรก็ทำเถอะ อย่ารอให้แก่แล้วมาคิดว่า “ถ้ารู้งี้”
  • หยุดกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิดกับคุณ
   • เรามักซีเรียสกับเรื่องที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับตัวเรามากเกินไป
   • ความกลัวนี้ทำให้เราไม่สามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • เวลาเครียดให้เราหายใจเข้า-ออก ลึกๆ / สร้าง self-awareness
   • หาปรัชญาในการดำเนินชีวิตผ่านคำถามต่อไปนี้ – อะไรคือความเชื่อที่อยู่ในตัวเรา / ใครมึคุณสมบัติตรงกับสิ่งที่เราเชื่อ / คำพูดหรือปัชญาไหนที่เราชอบ
  • เข้าใจนิสัยผลัดวันประกันพรุ่ง
   • หนังสือ – Wait But Why
   • เรื่องราวของลิงและกัปตันเรือ
  • แรงจูงใจในการทำงาน
   • หนังสือ – How will you measure your life
   • Hygiene Factors / Motivation Factors
  • ทำอย่างไรจึงจะเป็นคนที่เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
   • ทันทีที่มหาวิทยาลัยพิมพ์ในปริญญาให้เรา เรื่องที่เรียนมาก็ล้าสมัยไปแล้ว
   • Self-directed Learner
    • เรียนได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีใครมาเคี่ยวเข็ญ
    • วิเคราะห์ได้ว่าต้องเรียนเรื่องอะไร เพราะอะไร
    • มีเป้าหมายที่ชัดเจน
    • รู้จักทรัพยากรในการเรียนรู้
    • เลือกกลยุทธ์ในการเรียน
   • Growth Mindset
   • การตั้งเป้าหมายแบบ SMART
  • รู้กว้าง vs รู้ลึก
   • ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่เราทำว่าต้องการแบบไหน
  • การรู้จัดตัวเองคือทักษะที่สำคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21
   • เข้าใจตัวเองด้วยตนเอง
   • การที่เรารู้ว่าคนอื่นคิดกับเรายังไง ไม่ได้หมายความว่าเราจะรู้จักตัวเอง
   • คนที่มี Self-Awareness สูงมากๆ จะมีสิ่งที่เรียกว่า Love Critics คือผู้ที่วิจารณ์หรือแนะนำด้วยความหวังดี
   • ผู้นำที่อ่อนน้อมถ่อมตน เข้าใจตนเอง รู้หน้าที่ของตัวเองสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณเติบโตได้รวดเร็วมากขึ้น
  • ความสำคัญของ Deep Work
   • สำหรับคนส่วนใหญ่ ช่วงเวลาที่สามารถ Deep Work ได้ดีที่สุดคือ 3-5 ชั่วโมงหลังจากตื่นนอน
   • เราต้องใช้เวลาช่วง Deep Work ให้คุ้มค่าที่สุด โดยที่เราต้องเอางานที่สำคัญที่สุดมาทำในช่วงเวลานี้
   • เคล็ดลับในการสร้าง Deep Work
    • นอนให้พอ
    • ออกกำลังกายแบบสั้นๆ
    • พักผ่อนระหว่างการทำงานด้วย
    • ปิดเครื่องมือสื่อสารเวลาที่ต้องการสมาธิ
    • นั่งสมาธิก็ช่วยได้
  • ภาวะหมดไฟแบบปลอมๆ
   • เช็คอาการ Phantom Burnout
    • การทำงานติดต่อกันนานๆ ทำให้เราล้าได้ (พักผ่อนบ้าง)
    • งานเดิม แต่เปลี่ยนมุมมองใหม่ (เพิ่มสีสันในการทำงาน)
  • สามกระบวนท่าในการตัดสินใจ
   • การตัดสินใจเชิงโต้ตอบ – การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (ไม่ดี)
   • การตัดสินใจเชิงรุก – วางแผนสิ่งที่เราจะต้องทำ (ทำให้เรามีเวลาคิดมากขึ้น)
   • การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ – มองเป้าหมายและภาพในอนาคตในอีกหลายปีข้างหน้า
  • คำถามที่ใช่
   • การตั้งคำถามให้ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้าเราตั้งคำถามผิด คำตอบที่ได้ก็จะผิดตามไปด้วย
สรุปแนวคิดน่าสนใจจากหนังสือ – Super Productive 3
สรุปแนวคิดน่าสนใจจากหนังสือ – Super Productive 3
 • จัดการธุรกิจ
  • Rethink / Reframe / Refocus
   • Zoom Out-In มองอนาคตในอีก 10-20 ปีข้างหน้า แล้วมองว่าในอีก 6-12 เดือนนี้ เราสามรถทำอะไรได้บ้าง
   • Innovation – คนเราสามารถล้มเหลวได้ แต่ล้มเหลวแล้วต้องเรียนรู้ / ความรู้ที่ดีที่สุดเกิดจากการลงมือทำ
   • Transformation – การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าใครอยากเปลี่ยนและใครไม่อยากเปลี่ยน แล้วหาทางที่สบายใจทั้งสองฝ่าย (หักดิบเปลี่ยนไปเลยก็ไม่ดี) / เราต้องเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ถูกต้องด้วย
  • กระดุมเม็ดแรก
   • หนังสือ Zero to One
   • การพัฒนาแนวราบ – ต่อยอดไอเดียที่มีอยู่แล้ง
   • การพัฒนาแนวดิ่ง – สร้างสิ่งที่ไม่เคยมีให้เกิดขึ้น
   • เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไหม? / เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหม? / เราจะเปลี่ยนไหม? / แล้วบริบทที่เหมาะสมคืออะไร?
   • Start-up ที่ประสบความสำเร็จ – เข้ามาในตลาดที่ถูกต้อง ด้วยสินค้าที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง
   • โลกของเรายังมีปัญหาและความไร้ประสิทธิภาพที่รอการแก้ไขอีกมากมาย
   • เริ่มเล็กๆ ค่อยๆ ขยาย

  • การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
   • ต้องเริ่มต้นจากประสบการณ์ของลูกค้าก่อน แล้วค่อยมาคิดถึงเรื่องเทคโนโลยี
  • ขยาดได้ / ขยายไม่ได้ (?)
  • ทำธุรกิจเก่าแก่ให้กลับมายิ่งใหญ่
   • ปัญหาคือคนส่วนใหญ่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไร แต่ไม่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กรได้
   • ถ้าคนในองค์กรบอกว่าพวกเราไม่มีปัญหา ทั้งๆ ที่องค์กรกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ นั่นคือ ปัญหาที่ใหญ่สุด
   • แนวคิดจาก Levi’s
    • อะไรคือแก่นที่ทำให้ธุรกิจมีกำไร
    • ขยายธุรกิจส่วนที่มีกำไร
    • ควบคุมห่วงโซ่อุปทาน (มีโรงงานและหน้าร้านเป็นของตัวเอง)
    • เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (ทำให้ผลการดำเนินการดีขึ้น)
  • วัฒนธรรมองค์กรวัดค่าอย่างไร
   • แรงจูงใจในวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
    • ทำงานแล้วสนุก
    • ทำงานแล้วมีเป้าหมาย
    • ทำงานแล้วเพิ่มศักยภาพในตัวเอง
   • แรงจูงใจในวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดี
    • ทำงานแล้วเครียด/กดดัน
    • ทำงานแล้วไม่คุ้มค่าแรงที่ได้
    • ทำงานแล้วไม่มีอะไรดีขึ้น
  • วัฒนธรรมองค์กร อดีต / วันนี้ / อนาคต
   • สภาพแวดล้อมการทำงานต้องให้ความรู้สึกปลอดภัย
   • โฟกัสที่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  • รับมือฟีดแบ็คด้านลบบนโซเชียลมีเดีย
   • ตอบกลับอย่างรวดเร็ว
   • ขอโทษอย่างจริงใจ
   • หาปัญหาที่แท้จริงอย่างใจเย็น
   • เปลี่ยนการสื่อสารจาก Online เป็น Offline
   • ลูกค้าไม่ได้ต้องการแค่คำขอโทษ
  • ธุรกิจคือเรื่องเล่า
   • (เปรียบเทียบมนุษย์กับลิงชิมแปนซี)
   • การสร้าง Story สำหรับธุรกิจ
    • ใครคือคนฟัง
    • ประสบการณของเรา
    • หัวใจของเรื่องที่อย่างจะเล่า
    • ทำทุกอย่างให้เข้าใจง่าย
 • จัดการทีม
  • การบริหารจัดการความเครียดของทีม
   • สิ่งที่สำคัญในการทำงาน คือ คิด เขียน กลยุทธ์ และ การสื่อการ
   • รู้ว่างานไหนที่สำคัญจริงๆ
   • อย่าให้ปริมาณงานเยอะเกินไป
   • อย่าให้เวลาการทำงานถูกขัดจังหวะบ่อยๆ
   • ไม่ประชุมอย่าไร้ประโยชน์
   • ใช้อุปกรณ์สื่อสารอย่างมีขอบเขต
   • หลังจากได้รับงานมาแล้ว ต้องมีการวางแผน
    • กำหนดหน้าที่ให้ลูกทีมแต่ละคน
    • บอกสิ่งที่คาดหวังอย่างชัดเจน
    • มอบหมายงานให้ถูกคน
  • ทำไมคนคนเดียวถึงทำลายทีมของคุณได้
   • คนที่มี Good-Mindset 10 คน ไม่สามารถเปลี่ยนคนที่มี Bad-Mindset 1 คน
   • แต่คนที่มี Bad-Mindset 1 คน สามารถเปลี่ยนคนที่มี Good-Mindset 10 คน
  • จะรับมือกับคน Toxic ในที่ทำงานอย่างไร
   • หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
   • ต้องให้ Feedback ตรงๆ และให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลง
   • อธิบายถึงผลที่ตามมา หากเขายังไม่แก้ไข
   • เก็บบันทึกหลักฐานความเสียหาย
   • แยกคนที่ Toxic ออกจากคนอื่น
  • เรื่องคนสำคัญที่สุด
   • คุณไม่สามารถสอนอะไรใครได้ แต่คุณสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของเขาได้
   • โค้ชชิ่งคืองานหลักอย่างหนึ่งของหัวหน้า
   • เทคนิคโคชชิ่ง – Ask / Listen / Empathize
  • การให้เกียรติก็เหมือนอากาศ
   • ให้เกียรติกับคนทุกคน
  • จะหาคนคุณภาพ ต้องออกแบบการสัมภาษณ์
   • จุดประสงค์ของการหาคนมาทำงาน คือ หาคนที่เข้ากับองค์กรทั้งในเรื่องความสามารถ ความเชื่อ และ วิธีการทำงาน
   • ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับคุณค่า
    • ใครคือคนที่เป็นแบบอย่าง และเพราะอะไร?
    • อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดที่เคยเจอมาก และผ่านมันไปได้อย่างไร?
    • เวลาที่เราล้มเหลว เราจัดการความคิดด้านลบนั้นอย่างไร?
    • ช่วงเวลาที่เราไม่รู้ว่าชีวิตจะเดินไปทางไหนต่อ ในช่วงเวลานั้นเราทำอย่างไร?
    • ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการ คุณอยากเป็นเจ้าของกิจการอะไร และเพราะอะไร?
   • ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับการทำงาน
    • งานแรกของคุณคืออะไร และมันสอนอะไรคุณบ้าง?
    • ตอนเวลาว่างคุณทำอะไรบ้าง
  • พลวัตของความสุข
   • ความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้เรามีความสุขและแข็งแรงมากขึ้น
    • ความสัมพันธ์ทางสังคมมีผลต่อเรามาก
    • คุณภาพของความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญ
    • ความสัมพันธ์ที่ดีช่วยปกป้องสมองของเราได้
  • เพื่อนกัน

  • ข้อคิดจากหนังสือ – Super Productive (รวิศ หาญอุตสาหะ)
   • เรามักจะเสียใจกับเรื่องที่เราไม่ได้ทำ มากกว่า เรื่องที่เราทำไปแล้วแต่ล้มเหลว
   • ทุกคำล้อเล่นจากเพื่อน มีความจริงอยู่ครึ่งหนึ่งเสมอ
   • เส้นทางที่พาเรามาจนถึงวันนี้ เกิดขึ้นจากหลายๆ เหตุการณ์
    (ไม่ใช่พอมีเหตุการณ์ใหญ่หนึ่งครั้ง แล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนทันที)
   • อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง
   • เราเห็นโลกในแบบที่เราเป็น ไม่ใช่แบบที่โลกมันเป็นจริงๆ
   • เมื่อเราทุ่มเทพลังไปกับเรื่องที่เราถนัด ผลลัพธ์จะออกมาดี
   • การลงทุนกับตัวเองเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด
   • วินัย สำคัญกว่า พรสวรรค์
   • เลือกคนที่อยู่รอบตัวให้ดี
   • ควรศึกษาเรื่องการบริหารเวลาและบริหารเงินตั้งแต่เริ่มทำงาน
   • อย่าหวังอะไรใหม่ๆ จากพฤติกรรมเก่าๆ
   • สะสมเรื่องราวมากกว่าสิ่งของ
   • ชื่อเสียง และ ความน่าเชื่อถือ เป็นสองสิ่งที่สร้างยากที่สุด
สรุปแนวคิดน่าสนใจจากหนังสือ – Super Productive 2
สรุปแนวคิดน่าสนใจจากหนังสือ – Super Productive 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *