การใช้งานโปรแกรม

วิธีเปลี่ยนหน่วยจากนิ้วเป็นเซนติเมตร ใน Word, Excel, PowerPoint

(สรุปสั้นๆ) เมนู File > Info > Advanced > ไปที่ Display > เปลี่ยน measurements จาก Inches เป็น Centimeters

ขั้นตอนที่ 1 – ที่เมนูด้านบน เลือกเมนู File

Microsoft Word - Change Inches to Centimeters (1)
Microsoft Word – Change Inches to Centimeters (1)

ขั้นตอนที่ 2 – เลือกเมนู Info ด้านซ้าย

Microsoft Word - Change Inches to Centimeters (2)
Microsoft Word – Change Inches to Centimeters (2)

ขั้นตอนที่ 3 – โปรแกรมจะแสดง Pop-up – เลือกเมนู Advanced ด้านซ้าย

Microsoft Word - Change Inches to Centimeters (3)
Microsoft Word – Change Inches to Centimeters (3)

ขั้นตอนที่ 4 – เลื่อนหาตัวเลือก Display – ที่ข้อความ Show measurements in units of: เลือกเป็น Centimeters

Microsoft Word - Change Inches to Centimeters (4)
Microsoft Word – Change Inches to Centimeters (4)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *