การใช้งานโปรแกรม

วิธีแสดง Ruler (ไม้บรรทัด) ใน Word

(สรุปสั้นๆ) ไปที่แถบ View ด้านบน > ติ๊กถูก หน้า Ruler

ขั้นตอนที่ 1 – ที่เมนูด้านบน เลือกแถบ View

ขั้นตอนที่ 2 – คลิกที่กล่อง หน้าคำว่า Ruler

Microsoft Word - Show Ruler

นอกจากนี้ เราสามารถแสดง เส้นตาราง (Gridlines) ได้โดย คลิกที่กล่อง หน้าคำว่า Gridlines

Microsoft Word - Show Gridlines
Microsoft Word – Show Gridlines

นอกจากนี้ เราสามารถแสดง Navigation Pane ได้โดย คลิกที่กล่อง หน้าคำว่า Navigation Pane

Microsoft Word - Show Navigation
Microsoft Word – Show Navigation

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *